MIG tietosuojaseloste

MIG Salibandy ry:n tietosuojaseloste
Päivitetty 10.05.2018

1. Rekisterin pitäjä
MIG Salibandy ry ( 185.339)

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen mig.salibandy[at]gmail.com. Tai ottamalla yhteyttä seuran tietosuojavastaavaan .

3. Rekisterin nimi
MIG Salibandy ry jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Jäsenrekisterin tarkoituksena on MIG Salibandy ryn:n jäsenasioiden välittäminen jäsenistölle. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa.
.
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenestä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
Henkilön nimi ja sähköpostiosoite
Henkilön suostumus nimitiedon käyttämiseen seuran facebookissa, seuran nettisivuilla ja seuran instagramissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään. Tietojen keräämisen hoitaa seuran tietosuojavastaava,

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pääsy vain MIg Salibandy ry:n hallituksen valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jokaisessa MIG Salibandy ry:n maillistan kautta lähetetyssä sähköpostissa on lainmukainen ohje, jolla voit halutessasi poistaa itsesi sähköpostilistalta. Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tiedot henkilötietojesi käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Mainokset